B4V桌上型樹德櫃 多種高度

B4V桌上型樹德櫃 多種高度


​B4V-103P ​B4V桌上型樹德櫃

​B4V-103P ​B4V桌上型樹德櫃

​B4V-103P B4V桌上型樹德櫃 櫃體:鍍鋅鋼板 , 抽屜:GPS 300寬 x 400深 x 210高 每抽:...

NT$990元

... 更多信息

​B4V-106P ​B4V桌上型樹德櫃

​B4V-106P ​B4V桌上型樹德櫃

B4V-106P B4V桌上型樹德櫃 櫃體:鍍鋅鋼板 , 抽屜:GPS 300寬 x 400深 x 297MM高...

NT$1,290元

... 更多信息

​B4V-103H ​B4V桌上型樹德櫃

​B4V-103H ​B4V桌上型樹德櫃

​B4V-103H B4V桌上型樹德櫃 櫃體:鍍鋅鋼板 , 抽屜:GPS 300寬 x 400深 x 297MM高...

NT$990元

... 更多信息

​B4V-105P ​B4V桌上型樹德櫃

​B4V-105P ​B4V桌上型樹德櫃

​B4V-105P B4V桌上型樹德櫃 櫃體:鍍鋅鋼板 , 抽屜:GPS 300寬 x 400深 x 297MM高 ...

NT$1,190元

... 更多信息


​B4V-110P ​B4V桌上型樹德櫃

​B4V-110P ​B4V桌上型樹德櫃

​B4V-110P B4V桌上型樹德櫃 櫃體:鍍鋅鋼板 , 抽屜:GPS 311寬 x 400深 x 483MM高 ...

NT$1,850元

... 更多信息

​B4V-105H ​B4V桌上型樹德櫃

​B4V-105H ​B4V桌上型樹德櫃

​B4V-105H B4V桌上型樹德櫃 櫃體:鍍鋅鋼板 , 抽屜:GPS 311寬 x 400深 x 483MM高 ...

NT$1,590元

... 更多信息

​B4V-112P ​B4V桌上型樹德櫃

​B4V-112P ​B4V桌上型樹德櫃

​B4V-112P B4V桌上型樹德櫃 櫃體:鍍鋅鋼板 , 抽屜:GPS 311寬 x 400深 x 574高...

NT$2,250元

... 更多信息

​B4V-106H ​B4V桌上型樹德櫃

​B4V-106H ​B4V桌上型樹德櫃

B4V-106H B4V桌上型樹德櫃 櫃體:鍍鋅鋼板 , 抽屜:GPS 311寬 x 400深 x 574高 每抽:...

NT$2,050元

... 更多信息wabusiness template